Διαδικασία αγοράς

Αφού έχετε επιλέξει το ακίνητο της αρεσκείας σας θα σας περιγράψουμε ένα ένα τα βήματα για τη διαδικασία της αγοράς. Θα είμαστε στο πλευρό σας ώστε η διαδικασία αυτή να είναι πραγματικά εύκολη.

  1. Το γραφείο μας θα σας παραδώσει έγγραφα σχετικά με την προς πώληση ιδιοκτησία όπως αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου, τοπογραφικά, ενδεχομένως άδεια οικοδομής, σχέδια κ.τ.λ., τα οποία έχει στην κατοχή του ο πωλητής.


  2. Από δικηγόρο της επιλογής σας γίνεται ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου που σας ενδιαφέρει για τυχόν βάρη, ελαττώματα, διεκδικήσεις κτλ. και θα εξακριβώνεται η νομιμότητα ή μη των τίτλων. Σε περίπτωση δε ακινήτου με εντός αυτού κτίσματος θα γίνεται εξακρίβωση της νομιμότητας της οικοδομικής αδείας και των σχεδίων.


  3. Εφόσον διαπιστωθεί από το δικηγόρο σας, ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου που σας ενδιαφέρει βρίσκεται σε πλήρη νομική τάξη, τότε γίνεται πληρωμή φόρου μεταβίβασης ακινήτου στην εφορία, πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας.


  4. Ανάγνωση και υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας που έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του δικηγόρου σας. Στη διαδικασία αυτή παρευρίσκονται και υπογράφουν και τα δυο μέρη, αγοραστές και πωλητές ή οι πληρεξούσιοι τους. Το συμβόλαιο αυτό αποτελεί πλέον τον τίτλο ιδιοκτησίας του αγοραστή. Καθ`όλη τη διάρκεια ανάγνωσης του συμβολαίου ο δικηγόρος σας επεξηγεί όλα τα σημεία του κειμένου ώστε να κατανοείτε πλήρως το περιεχόμενο του.


  5. Στη συνέχεια για να αποκτήσει το συμβόλαιο σας πλήρη νομική ισχύ, μέσω του συμβολαιογράφου μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο η καταχωρίζεται στο κτηματολόγιο στην περίπτωση περιοχών που έχουν κτηματολογηθεί.

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αναθέσετε σε εμάς να προβούμε για λογαριασμό σας σε όλες τις ανωτέρω πράξεις, δίδοντας μας απλά πληρεξούσιο / γραπτή εντολή για αυτές. Έτσι θα δίδεται η δυνατότητα σε εσάς να εγκρίνετε όλες τις κινήσεις και πράξεις πριν γίνουν χωρίς να ταλαιπωρήστε οι ίδιοι. Το πληρεξούσιο συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου με τη βοήθεια του δικηγόρου σας (χαμηλό κόστος περίπου 70 ευρώ) κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.

Εφόσον βέβαια κατά τη διάρκεια της διαμονής σας δεν προλάβατε να υπογράψετε Πληρεξούσιο ή δεν έχετε ακόμη αποφασίσει οριστικά αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αγορά ακινήτου, μπορείτε και από τον τόπο διαμονής σας και πάντα υπό την καθοδήγηση μας να υπογράψετε Πληρεξούσιο. Φροντίζουμε μέσω του δικηγόρου μας να σας σταλεί με email ή φαξ το κείμενο του πληρεξουσίου με τις απαιτούμενες εντολές και να υπογραφεί σε συμβολαιογράφο της περιοχής σας.